L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) som una empresa pública, adscrita al CatSalut,  la primera creada a l’empara de les previsions contingudes en la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, essent la nostra missió principal: la gestió, administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

Un dels principals objectius és la utilització de les tècniques més avançades, generalitzar la seva aplicació i contribuir d’aquesta manera a millorar l’assistència i qualitat que rep el pacient. Realitzem exploracions de: Ressonància Magnètica, Tomografia Computada, Medicina Nuclear, PET-TC, Angiografia, Ecografia, Mamografia, Densitometria, Radiologia Convencional, Ortopantomografia, etc. Aplicant criteris d’eficiència, qualitat, garantia de l’adequació i accessibilitat dels pacients, tot això és possible gràcies a que comptem amb els equipaments i les infraestructures tecnològiques més avançades, junt amb un equip humà professional altament qualificat. L’IDI contribueix  així al progrés científic i social a través de la generació i difusió de coneixement i la innovació.

Tanmateix entre d’altres objectius que tenim assignats, destaquem: La participació en projectes d’innovació tecnològica, el desenvolupament de la recerca i el foment de la docència.


Ens trobareu en els següents hospitals

 IAS web IDI